Produkter

Økonomistyring

Vi kan tilby komplett forretningsførsel for små og store bedrifter. Dette innebærer at vi kan betale fakturaer, følge opp utestående fordringer, holde kontakt med offentlige myndigheter samt alle nødvendige kontorfunksjoner knyttet til dette.

I tillegg fører vi selvsagt regnskap, lønn og foretar fakturering for din bedrift.

Regnskap

Vi går igjennom hva dine behov er – og skreddersyr et regnskap som passer for deg.

Vårt tilbud på regnskapstjenester skal gi deg gode og hensiktsmessige verktøy slik at du blir bedre i stand til å planlegge, styre og utvikle din virksomhet.

Våre tjenester innen regnskap inkluderer blant annet:
 • Løpende regnskapsførsel
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Rapportering
 • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
 • Andre offentlige oppgaver
 • Budsjett og analyser

Vi leverer regnskapstjenester tilpasset dine behov.

Regnskapet kan føres hos oss og/eller i din virksomhet slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Lønn

En enklere hverdag!

Våre tjenester innen lønn omfatter:
 • lønnsgrunnlag og utkjøring av lønnsslipper
 • konteringsliste pr. konto, avdeling og eventuelt prosjekt
 • utbetalingsliste til bank
 • periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
 • feriepenger inklusive 5. ferieuke
 • A-melding
 • andre rapporter og oppgjørslister etter behov

Tjenestene omfatter i tillegg til ordinære lønnstjenester bistand til ansettelsesavtaler, sykefraværsstatistikker m.v.

Vi legger stor vekt på dokumenterte avstemminger og periodiseringer.

Fakturering

Ønsker du å forbedre likviditeten?

Vi kan ta oss av hele prosessen, dvs. direkte fra ordregrunnlag, eller bistå med deler av faktureringsarbeidet.

Vi kan tilby kombinasjonsløsninger mellom ditt firma og oss.

Det gir deg tilgang til lokal fakturering på ditt eget system integrert med vårt regnskapssystem.

Innen fakturering kan vi tilby bistand til følgende:
 • gjennomgang av ordrerutiner
 • utfakturering
 • fakturakontroll og forsendelse
 • statistikker og vareopplysninger
 • kunde- og leverandøropplysninger

Budsjett

Budsjettering = planlegging.

Budsjettering er således et viktig planleggingsverktøy.

Det kan være mange gode grunner til å budsjettere. Det kan være at bedriften:
 • er i etableringsfasen
 • skal foreta nyinvesteringer
 • Ønsker bedre kontroll med og oppfølging av den kontinuerlige driften
 • skal kjøpe eller selge bedriften
 • skal søke om lån

Vi har gode og enkle verktøy som gjør budsjettprosessen interessant og lærerik for bedriften.

Vi tar med oss vår økonomiske innsikt og kobler dette sammen med bedriftens egne mål, planer og vurderinger.

Vi utarbeider resultat og likviditetsbudsjett for deg og legger gjerne budsjettet inn som sammenligningstall i regnskapssystemet.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Vikar

Behov for vikar eller ekstrahjelp på kontoret

Permisjoner, sykdom eller ferieavvikling?

Vi er klar! Vi kan tilby erfarne medarbeidere innenfor alle områder av bedriftens økonomifunksjon, innen fagområdene regnskap og lønn. Vi har et team av dyktige medarbeidere på alle nivåer, fra assistenter til økonomisjefer.

Vi avlaster regnskapsavdelingen i perioder med hardt arbeidspress.

Vi påtar oss arbeid som å legge opp rutiner i regnskapsavdelingen, rydde opp i reskontroen eller andre oppgaver.

Du kan være trygg på at arbeidet blir utført av en kvalifisert person.

Dessuten har alle våre medarbeidere til enhver tid ha tilgang til support fra våre øvrige medarbeidere.

Vi dekker ditt behov når du har det!

Firmaetablering

Vi tilbyr hjelp til
 • Valg av selskapsform
 • Registrering og etablering av firma
 • Utarbeiding av alle nødvendige dokumenter (iht. aksjeloven)
 • Utarbeidelse av budsjett og lånesøknad
 • Aktiv rådgiver i andre aktuelle problemstillinger for en etablerer

I forbindelse med etablering av firma oppstår det mange spørsmål.

Vi ønsker å være nyetablererens støttespiller i denne prosessen.

Vi gir derfor alle nyetablerere som ønsker det, en times GRATIS konsultasjon.

Her går vi gjennom en del av de problemstillinger man vil møte som nyetablerer, angir alternative løsninger og gir generell råd og veiledning.

Samtidig informerer vi selvfølgelig om hvilke tjenester vi kan bidra med.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Inkasso

Vi samarbeider med Kredinor. Ta kontakt for mer informasjon.