OM OSS

Forutsigbarhet

Vi ønsker å etablere stabile kundeforhold, hvor den ansvarlige på oppdraget vil være aktiv i hele prosessen.
Dette sikrer at problemstillinger og utfordringer løses så tidlig som mulig.

Tilgjengelighet

Vi har fokus på å føre en løpende dialog med våre kunder og kort responstid på deres henvendelser. Vi skal til enhver tid ha nok ressurser som sikrer god tilgjengelighet for dere som kunde. Hos oss vil også mindre og mellomstore kunder ha høy prioritet.

Kompetanse

Vi har opparbeidet oss lang erfaring innen vår bransje. Dette sammen med vårt fokus på faglig oppdatering og moderne verktøy, sikrer oss god kompetanse og leveringsdyktighet. Våre leveranser er derfor av høy kvalitet.

           

Mongstad

team

Tove Hauge

Administrasjon

team

Vibecke Fanebust

Regnskapsfører

team

Hanne Kjeilen

Regnskapsfører

team

Anette Fanebust

Regnskapsfører

team

Beata Bogdziun

Regnskapsfører

team

Karoline Geitle

Regnskapsfører

team

Anne Britt Fadnes

Regnskapsfører

team

Eli Hjertaas

Regnskapsfører

           

Bergen

Cecilie Moen

Daglig Leder

Wenche Torsnes

Regnskapsfører

Sigrun Tøkje

Regnskapsfører

Kristine I. Olsen

Regnskapsfører

Anne-Lise Presttun Skistad

Regnskapsfører

Mariann Minde Askeland

Regnskapsfører

VI GIR 100%

VI GIR 100%

Vi tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet. Arbeid utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Våre rutiner og systemer sikrer at du før levert våre tjenester i samsvar med dine krav og de krav myndighetene stiller.

Vi gir alltid 100%, både når det kommer til service, kvalitet og leveringstid

100% Service

100% Service

100% kvalitet

100% kvalitet

100% Leveringstid

100% Leveringstid