Våre tjenester

What we're good at
Tjenester vi utfører:

Våre tjenester tilrettelegges for din bedrift eller din organisasjon. Du får oversiktlige og lett forståelige regnskapsrapporter. Vi har gjennom mange år etablert et stor nettverk mot næringslivet i Hordaland og spesielt i Nordhordland og Bergen. Det gjelder også for advokater og revisorer. Vi er medlem av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Regnskap Norge. Det gir oss et nasjonalt og internasjonalt kontaktnett.

 

Våre rutiner og systemer sikrer at du får levert våre tjenester i samsvar med dine krav og de krav myndighetene stiller.

  • Økonomistyring
  • Regnskap
  • Lønn
  • Fakturering
  • Budsjett
  • Vikar
  • Etablering av firma
  • Inkasso
p