Om oss

FORUTSIGBARHET

Vi ønsker å etablere stabile kundeforhold, hvor den ansvarlige på oppdraget vil våre aktiv i hele prosessen. Dette sikrer at problemstillinger og utfordringer løses så tidlig som mulig.

TILGJENGELIGHET

Vi har fokus på å føre en løpende dialog med våre kunder og kort responstid på deres henvendelser.
Vi skal til en hver tid ha nok ressurser som sikrer god tilgjengelighet for dere som kunde. Hos oss vil også mindre og mellomstore kunder ha høy prioritet.

KOMPETANSE

Vi har opparbeidet en lang erfaring innen vår bransje. Dette sammen med vårt fokus på faglig oppdatering og moderne verktøy, sikrer oss god kompetanse og leveringsdyktighet. Våre leveranser er dermed av høy kvalitet.

Avd.Mongstad

team_image

Vibecke Fanebust

Regnskapsfører
Mob: 462 80 070
E-post: vibecke@olemoen.no

team_image

Eli Hjertaas

Regnskapsfører
Mob: 966 12 914
E-post: eli@olemoen.no

team_image

Anny Femanger

Regnksapsfører
Mob. 966 12 916
E-post: anny@olemoen.no

team_image

Anne Britt Fadnes

Regnskapsfører
Mob. 966 12 913
E-post: anne.britt@olemoen.no

team_image

Tove Hauge

Kontormedarbeider
Mob: 966 12 912
E-post: tove@olemoen.no

team_image

Hanne Kjeilen

Autorisert Regnskapsfører
Mob: 969 04 814
E-post: hanne@olemoen.no

team_image

Laila Nyhammer

Autorisert Regnskapsfører
Mob. 900 73 752
E-post: laila@olemoen.no

Anette Fanebust

Rgnskapsfører
Mob. 969 09 262
E-post: anette@olemoen.no

Avd. Bergen

Cecilie Moen

Daglig leder
Autorisert regnskapsfører
Mob: 966 12 923
E-post: cecilie@olemoen.no

Wenche Torsnes

Regnskapsfører
Mob: 966 12 925
E-post: wenche.torsnes@olemoen.no

Wenche Elin Leknessund

Regnskapsfører
Mob: 966 12 924
E-post: wenche@olemoen.no

Eva Høigjelle-Olsen

Regnskapsfører
Mob: 911 68 462
E-post: eva@olemoen.no

Ole Moen

Autorisert regnskapsfører
Mob: 975 88 766
E-post: ole@olemoen.no

Sirgun Tøkje

Regnskapsfører
Mob: 462 80 712
E-post: sigrun@olemoen.no

VI GIR 100%

Vi tilbyr tjenester med høy faglig kvalitet. Arbeid utføres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Våre rutiner og systemer sikrer at du før levert våre tjenester i samsvar med dine krav og de krav myndighetene stiller.

Vi gir alltid 100%, både når det kommer til service, kvalitet og leveringstid.

Service0
Kvalitet0
Leveringstid0