Ole Moen

Du driver Butikken – vi tar oss av Økonomien!


Ole Moen AS ble etablert i 1990 med kontor på Mongstad. I 2012 ble avdelingskontoret i Bergen fusjonert ut i eget selskap, Ole Moen Bergen AS.

Vi dekker kundenes behov for Økonomisk styring, kontroll og bidrar til økt verdiskapning for våre kunder.

Butikken driver du – kontroll med lønnsomheten og oversikt over økonomien – gir vi deg!

 

 

Autorisasjon

Regnskapsførerloven stiller krav til autorisasjon som regnskapsfører. Dette er både krav for å oppnå autorisasjon og krav som må våre oppfylt for å beholde autorisasjonen. Enhver som fører regnskap for andre skal våre autorisert av Finanstilsynet, jf. regnskapførerloven § 1.

Kundeservice

Vi tilbyr kundeservice til våre kunder både via telefon og e-post. Vi forstår at dersom noen opplever et problem så er det viktig å få svar så fort som mulig. Vi etterstreber å være raske, slik at kundene våre skal slippe å vente.

Kontakt oss i dag

Ole Moen AS Adresse: Litlås 4 5954 MONGSTAD Telefon: 56 16 73 50 / Ole Moen Bergen AS Adresse: Sandvikstorget 11 5036 BERGEN Telefon: 55 31 00 40

Smartphone OLEMOEN